Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tham dự Chương trình tập huấn về Giới (AGenT) tại Hàn Quốc từ ngày 16 - 20/10/2023

22/09/2023 Thứ sáu

Chị Đặng Thị Phương Loan, tham dự viên duy nhất của Việt Nam, là một tập huấn viên trẻ của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã có kinh nghiệm tham gia và triển khai các dự án phát triển liên quan đến giới và bình đẳng giới.

VSF

Chị Loan sẽ cùng với 21 tham dự viên đến từ 15 quốc gia của Châu Á tìm hiểu chuyên sâu và trao đổi kinh nghiệm nhằm ứng phó với bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới đồng thời thảo luận về kế hoạch hợp tác để thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực.

Chương trình cũng là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ, kết nối những hiểu biết và kinh nghiệm làm việc/tập huấn/điều hành về Giới – Bình đẳng Giới – Lồng ghép Giới trong các dự án phát triển.

----------------

Ban tổ chức AGenT là Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng giới Hàn Quốc - The Korean Institute for Gender Equality Promotion and Education (KIGEPE). AGenT là một trong các nỗ lực để xây dựng mạng lưới các chuyên gia Giới trong khu vực châu Á.

Thông tin chi tiết về BTC: https://www.kigepe.or.kr/eng/intro/message.do?menuNo=21100