Quỹ Vì Tầm Vóc Việt rất vinh dự được mời là thành viên của Nhóm làm việc về Bình đẳng giới và Phát triển Bao trùm, thuộc Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa (NPAP)

19/12/2023 Thứ ba

Tại sự kiện ra mắt Nhóm làm việc và Hội thảo “Tạo động lực chung tay hành động giảm ô nhiễm nhựa”, ngày 15/12/2023, bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc VSF đã chia sẻ một số vấn đề giới, cũng như bao trùm trong lĩnh vực nhựa, và những đóng góp của VSF để đảm bảo lồng ghép bình đẳng giới và phát triển bao trùm trong các chiến lược can thiệp của NPAP. Ví dụ như:

VSF

Còn thiếu các nghiên cứu, dữ liệu và bằng chứng về mối liên quan giữa giới, giới tính, và các yếu tố liên tầng đối với tiêu dùng nhựa và rác thải nhựa phục vụ cho công tác hoạch định chính sách về quản lý chất thải nhựa.

Phụ nữ chiếm đa số trong các công việc thu gom rác thải phi chính thức, thường được trả lương thấp, làm việc trong điều kiện độc hại và ít được bảo trợ xã hội và y tế. Họ phải đối mặt với nhiều vấn đề về nhà ở an toàn, vệ sinh và an toàn lao động cũng như bảo trợ xã hội. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, nhiều lao động phi chính thức đã phải đối mặt với vấn nạn bị quấy rối và lạm dụng tình dục.

Có sự mất cân bằng về giới trong các đơn vị quản lý rác thải, cụ thể là nam giới nhiều hơn nữ giới trong cả các vị trí lãnh đạo và nhân viên. Phụ nữ thường làm các công việc kém quan trọng hơn, được trả lương thấp hơn, chủ yếu là do những định kiến giới cho rằng phụ nữ phù hợp hơn với công việc thu gom và xử lý rác thải, hơn là các công việc liên quan đến tái chế và quản lý.

(Trích: Báo cáo đánh giá hiện trạng về giới trong chuỗi giá trị nhựa tại VN của NPAP năm 2023)

VSF đã và đang triển khai các dự án dài hạn nhằm tăng cường nhận thức và thực hành của thanh thiếu niên về bình đẳng giới và giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa, thông qua các hoạt động đào tạo, truyền thông và tài trợ cho các sáng kiến nhỏ. Với mạng lưới hàng ngàn các bạn trẻ trong cả nước như vậy, VSG có thể phối kết hợp và hỗ trợ cho các hoạt động liên quan của NPAP.

VSF cũng có các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lồng ghép giới, sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đào tạo năng lực của Nhóm làm việc về Bình đẳng giới và Phát triển Bao trùm. Ngoài ra, VSF có thể kết nối và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào giải quyết các vấn đề giới và bao trùm trong chuỗi giá trị nhựa.

Tin tức khác