Danh sách của các nhà tài trợ đã ủng hộ cho Chiến dịch gây quỹ 60.000 ly sữa, thông qua Global Giving