Sáng lập viên

Quỹ có 03 (ba)  sáng lập viên thành lập Quỹ, gồm:

1. Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH (THMF)
Tư cách pháp nhân:  Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103414411 (đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2009) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện tham gia Ban Sáng lập Quỹ: Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 
2. Công ty Cổ phần Sữa TH (THM)
Tư cách pháp nhân:  Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 2901138688 (đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2009) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện tham gia Ban Sáng lập Quỹ: Bà Trần Thị Phương Thảo
 
3. Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH (THFC)
Tư cách pháp nhân:  Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 2901270911 (đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 9 năm 2010) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ: Số 166, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện tham gia Ban Sáng lập Quỹ: Bà Trần Thị Như Trang.