Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

10/05/2023 Thứ tư

Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” được thiết lập và hoạt động nhằm mục tiêu mục tiêu nâng cao hiểu biết của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia thanh niên vào các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

VSF

Tại COP26, gần 200 quốc gia thành viên trong hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris đã đồng ý thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow, khẳng định lại mục tiêu khống chế gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở ngưỡng dưới 2°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và quyết tâm theo đuổi các nỗ lực để đạt mục tiêu tăng ở mức 1,5°C nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

Mục tiêu này đòi hỏi phải cắt giảm lớn lượng khí thải CO₂ một cách nhanh chóng và bền vững, bao gồm giảm 45% lượng phát thải CO₂ vào năm 2030 so với mức năm 2010 và về 0 vào khoảng giữa thế kỷ, cùng việc giảm sâu các khí nhà kính phát thải khác.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới. Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng này là lượng CO₂ gia tăng trong không khí. 

Sáng kiến vì môi trường năm 2023 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” được phối hợp thực hiện bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Liên minh không rác Việt Nam (VZWA), dưới sự tài trợ của Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc  Á.

Năm 2023, Sáng kiến vì môi trường sẽ hỗ trợ các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí thông qua:

 • Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về các vấn đề ô nhiễm không khí. 

 • Các ý tưởng, giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Ví dụ: các sản phẩm/mô hình giảm thiểu phát thải ra môi trường, các sản phẩm lọc không khí… 

1. Điều kiện nhận tài trợ 

 • Sáng kiến được đề xuất và thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm thanh niên. Nội dung đề xuất tập trung vào các sáng kiến giáo dục truyền thông, giải pháp kỹ thuật nhằm góp phần giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí.

 • Đối tượng tham gia: Thanh niên trong độ tuổi từ 18-30 tuổi, quan tâm về các vấn đề liên quan đến môi trường và yêu thích các hoạt động xã hội, có ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong bảo vệ môi trường

 • Địa điểm thực hiện: tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc;

 • Thời gian thực hiện: từ 07/2023 tới tháng 10/2023.

2. Cách thức tham dự

 • Các cá nhân/nhóm tham gia Sáng kiến vì môi trường tải mẫu đề xuất và mẫu ngân sách theo link sau: Mẫu đề xuất.

 • Đề xuất gửi về địa chỉ email: matxanh.quyvitamvocviet@gmail.com.

 • Tiêu đề thư ghi rõ: Sáng kiến vì môi trường 2023 - Tên cá nhân/nhóm nộp đề xuất.

 • Thời gian nhận đề xuất: Liên tục đến hết ngày 15/06/2023.

3. Tiêu chí lựa chọn đề xuất 

Nội dung phù hợp

 • Các sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục; giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn.

Hiệu quả 

 • Đối tượng hưởng lợi chính của đề xuất có bao gồm những người dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí không? 

 • Kết quả cụ thể và tác động ngắn hạn, dài hạn của đề xuất là gì?  

Sáng tạo 

 • Đề xuất có tính gì mới hay khác biệt? 

Tính khả thi/ Năng lực của người thực hiện 

 • Hoạt động, thời gian thực hiện và ngân sách +của đề xuất có khả thi không? 

 • Những thách thức có thể gặp phải và giải pháp để giải quyết các thách thức là gì? 

 • Cá nhân/ nhóm đã có đầy đủ kinh nghiệm và nguồn lực để thực hiện không? 

Tính bền vững và khả năng nhân rộng 

 • Làm thế nào để duy trì các kết quả? 

 • Sáng kiến có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các  khu vực khác không? 

4. Ngân sách thực hiện 

 • Ngân sách tối đa với sáng kiến giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi…: 20.000.000đ/đề xuất

 • Ngân sách tối đa với các ý tưởng, giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn: 30.000.000đ/đề xuất

Lưu ý: 

 • Ngân sách chỉ bao gồm chi phí hoạt động, không chi trả tiền lương nhân viên.

 • Mỗi cá nhân/nhóm có thể nộp nhiều hơn một đề xuất.

5. Quy trình tài trợ

5.1. Cá nhân/nhóm xin tài trợ cần nộp đầy đủ hồ sơ đề xuất, bao gồm: 

 • Đề xuất dự án và Dự trù kinh phí chi tiết (theo mẫu). 

5.2. Timeline:

 • Tiếp nhận đề xuất: 08/05/2023 - 15/06/2023

 • Vòng sơ loại : 16/06/2023 - 20/06/2023

 • Vòng phản biện : 26/06/2023 - 02/07/2023

 • Công bố kết quả: 03/07/2023

 • Triển khai sáng kiến: Tháng 7/2023 - Tháng 10/2023

5.3. Sau khi có thông báo tài trợ (bằng email), hồ sơ tài trợ sẽ được hoàn thiện với các nội dung sau:

 • Đề xuất dự án và Dự trù kinh phí chi tiết: Cá nhân/nhóm nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với đơn vị tài trợ. 

 • Ký Thỏa thuận tài trợ: Với các thông tin về dự án tài trợ, ngân sách, các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện dự án và có chữ ký của đại diện hai bên (đơn vị tài trợ và cá nhân/nhóm nhận tài trợ). 

 • Hướng dẫn tài chính và các biểu mẫu: Do đơn vị tài trợ cung cấp bằng văn bản hoặc các hình thức hướng dẫn cần thiết khác cho cá nhân/nhóm nhận tài trợ. 

6. Thực hiện, giám sát và báo cáo dự án 

 • Cá nhân/nhóm nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện dự án cũng như giải ngân tài trợ theo đúng mục tiêu và hoạt động đã thống nhất với đơn vị tài trợ. Đơn vị tài trợ có quyền thực hiện giám sát và yêu cầu báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào của dự án. 

 • Khi kết thúc dự án, cá nhân/nhóm nhận tài trợ cần hoàn thiện báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, các hóa đơn, chứng từ theo đúng yêu cầu. Từ đó, đơn vị tài trợ sẽ hoàn thiện thủ tục tài trợ với cá nhân/nhóm nhận tài trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Sáng kiến vì Môi trường 2023

Email: matxanh.quyvitamvocviet@gmail.com 

Điện thoại: Thanh Giang (0585233974) - Hải Chi (0913535173)