Cơ hội - Tuyển dụng

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Intern (Deadline: 15/12/2022)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Intern (Deadline: 15/12/2022)

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by the Ministry of Home Affairs. It is a charitable, non-profit, social foundation; aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a...

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Intern (Deadline: 12/10/2022)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Intern (Deadline: 12/10/2022)

05/10/2022

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by the...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng Trợ lý dự án (Hạn chót nhận hồ sơ: 15/10/2022)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng Trợ lý dự án (Hạn chót nhận hồ sơ: 15/10/2022)

03/10/2022

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2014 theo giấy phép...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng CHUYÊN GIA TẬP HUẤN SƠ CỨU TÂM LÝ (Hạn chót nhận hồ sơ: 7/7/2022)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng CHUYÊN GIA TẬP HUẤN SƠ CỨU TÂM LÝ (Hạn chót nhận hồ sơ: 7/7/2022)

29/06/2022

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển chuyên gia tập huấn sơ cứu tâm lý cho dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng Chuyên gia/ Tư vấn đánh giá dịch vụ hỗ trợ tâm lý (Hạn chót nhận hồ sơ: 7/7/2022)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng Chuyên gia/ Tư vấn đánh giá dịch vụ hỗ trợ tâm lý (Hạn chót nhận hồ sơ: 7/7/2022)

28/06/2022

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển chuyên gia/ tư vấn đánh giá tâm lý cho dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Cộng tác viên dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt"

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Cộng tác viên dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt"

17/06/2022

Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt” do Quỹ Tầm Vóc Việt phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động...

Đăng ký tham dự Hội nghị Chuyên đề quốc tế: Tăng cường sự tham gia của Thanh niên và Phụ nữ trong lĩnh vực Chính trị

Đăng ký tham dự Hội nghị Chuyên đề quốc tế: Tăng cường sự tham gia của Thanh niên và Phụ nữ trong lĩnh vực Chính trị

15/06/2022

Bạn quan tâm đến các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới? Bạn muốn biết thêm thông tin về việc...