Cơ hội - Tuyển dụng

VSF Communication Intern Recruitment (Part time) - Deadline: 02/01/2024

VSF Communication Intern Recruitment (Part time) - Deadline: 02/01/2024

VSF is currently seeking 01 suitable candidate to fill the position of Communication Intern (Part-time).

Chính thức mở đơn đăng ký trở thành Đại sứ Thanh niên vì Môi trường - Hạn chót đăng ký: 11/12/2023

Chính thức mở đơn đăng ký trở thành Đại sứ Thanh niên vì Môi trường - Hạn chót đăng ký: 11/12/2023

27/11/2023

Chương trình "Đại sứ Thanh niên vì Môi trường" với chủ đề "Thanh niên giảm nhựa - Mở lối sống...

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

31/07/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

09/06/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

10/05/2023

Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” được thiết lập và hoạt động nhằm...