Cơ hội - Tuyển dụng

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the position: COMMUNICATION OFFICER.

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

09/06/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

10/05/2023

Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” được thiết lập và hoạt động nhằm...

Tìm kiếm 20 phóng viên/ cán bộ truyền thông tham gia chuyến đi thực địa tại Vân Hồ, Sơn La - Hạn chót đăng ký: 17/05/2023

Tìm kiếm 20 phóng viên/ cán bộ truyền thông tham gia chuyến đi thực địa tại Vân Hồ, Sơn La - Hạn chót đăng ký: 17/05/2023

10/05/2023

Nhằm tìm kiếm và truyền thông về những cách làm, bài học hay trong việc thúc đẩy bình đẳng giới...