Tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới” - Hạn đăng ký: 5/10/2021

30/09/2021 Thứ năm

Nhằm hỗ trợ các phóng viên và cán bộ truyền thông trẻ trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua các sản phẩm báo chí/truyền thông, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm các học viên cho Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới” với các yêu cầu như sau:

VSF

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

- Đã tốt nghiệp đại học

- Hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho các cơ quan báo chí, truyền hình hoặc các dự án cộng đồng (với vai trò là cán bộ truyền thông)

- Mong muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng về bình đẳng giới và truyền thông có nhạy cảm giới (truyền thông không củng cố các định kiến giới)

Thời gian: từ 9-10/10/2021 (2 ngày)

Địa điểm: Trường TH School, số 6 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hạn đăng ký: 12h ngày 5/10/2021 (thời gian có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đủ học viên) 

Hãy tham gia đăng ký ngay tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gdVGY8ZHkboo7qjXy_cgJK3C-HZZGV3cpbBWshBWX3v9TQ/viewform

Lưu ý: Những học viên ở ngoài Hà Nội tự trang trải chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tập huấn. 

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến “Giới – Bình đẳng Giới với các phóng viên trẻ” được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (2021 AGenT SGP).