Kết quả khảo sát Quỹ Vì Tầm Vóc Việt!

06/05/2020 Thứ tư

Khảo sát thực hiện vào tháng 4/2020.

VTVV

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị trong bảng khảo sát nhanh về các hoạt động của Quỹ. Đây sẽ là những nhận xét, góp ý giúp Quỹ ngày càng phát triển.

Chúng tôi xin chia sẻ tới Quý vị Kết quả khảo sát về Quỹ như dưới đây!

Trân trọng,
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt