2 thành viên nòng cốt Dự án “Mắt xanh - Thanh niên vì Môi trường” giai đoạn 5

01/04/2024 Thứ hai

Trải qua các vòng ứng tuyển, 2 ứng cử viên xuất sắc nhất đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) lựa chọn trở thành thành viên nòng cốt Dự án “Mắt xanh - Thanh niên vì Môi trường”.

VSF


 Bạn Dương Thị Bảo Ngọc - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền


Bạn Phạm Trà My - Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Với kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng xuất sắc được thể hiện qua các vòng tuyển chọn, 2 thành viên Mắt Xanh Gen 5 hứa hẹn sẽ mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị góp phần bảo vệ môi trường, tiếp nối sứ mệnh của Dự án “Thanh niên vì Môi trường”.

----------------

Dự án “Thanh niên vì Môi trường – Youth for Environment” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được thực hiện nhằm mục tiêu tăng cường sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề môi trường, đồng thời góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong chính sách về môi trường của chính phủ và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.