Giới thiệu các Đại sứ Thanh niên vì Môi trường 2023

05/01/2024 Thứ sáu

Vậy là sau gần 01 tháng tuyển chọn, các Đại sứ Thanh niên vì Môi trường đã chính thức được lộ diện! Các bạn đều đã thể hiện được tinh thần nhiệt huyết, tài năng cũng như sự quan tâm đến các vấn đề môi trường.

VSF

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Mắt Xanh xin phép được giới thiệu các bạn tân Đại sứ Thanh niên vì Môi trường.

-------------------------
Chương trình "Đại sứ Thanh niên vì Môi trường" với chủ đề "Thanh niên giảm nhựa - Mở lối sống xanh" là chuỗi các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trao quyền cho thanh niên thực hiện các sáng kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, được tổ chức bởi Dự án "Thanh niên vì Môi trường" của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.