Bản tin Quỹ

Bản tin số 13 - Quý IV/2020

Bản tin số 13 - Quý IV/2020

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 9/2020 - 12/2020

Bản tin số 12 - Quý III/2020

Bản tin số 12 - Quý III/2020

09/12/2020

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 7/2020 - 10/2020

Bản tin số 11 - Quý II/2020

Bản tin số 11 - Quý II/2020

19/08/2020

Tóm tắt các hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 4 đến tháng 6/2020

Bản tin số 10 - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Bản tin số 10 - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

05/05/2020

Bản tin Quý I/2020, tóm tắt các hoạt động đã diễn ra từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020

Bản tin 09 - 5 năm Hành trình kết nối cộng đồng

Bản tin 09 - 5 năm Hành trình kết nối cộng đồng

25/12/2019

Bản tin quý III và quý IV/2019, tóm tắt các hoạt động đã diễn ra từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019

Bản tin 08 - Tâm sáng vươn xa

Bản tin 08 - Tâm sáng vươn xa

03/07/2019

Bản tin quý I và quý II/2019, tóm tắt các hoạt động đã diễn ra từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019

Bản tin 07- Mùa xuân thiện nguyện, mùa xuân yêu thương

Bản tin 07- Mùa xuân thiện nguyện, mùa xuân yêu thương

15/02/2019

Bản tin quý IV/2018, tóm tắt các hoạt động đã diễn ra trong 3 tháng 10-11-12