Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH

08/06/2017 Thứ năm

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hành trình và các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí đối với công tác Hội và phong trào thanh niên.

VTVV