Tiếp nhận thêm 105.000.000 VNĐ tài trợ cho các hoạt động của Quỹ

12/03/2021 Thứ sáu

Khởi đầu cho một năm thịnh vượng và phát triển với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã liên tục nhận tài trợ từ các nhà tài trợ doanh nghiệp và cá nhân từ đầu năm đến nay.

VTVV

Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ nhân dịp đầu xuân cho các chương trình/hoạt động của Quỹ trong năm 2021.

Xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ trong suốt những năm qua. Đây là động lực giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong các dự án, chương trình thực hiện.