Các hoạt động của dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa”

30/03/2022 Thứ tư

Lần thứ hai, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhận tài trợ của Quỹ Sáng kiến Asia – Pacific Media Grants 2022

VSF

Vượt qua hàng trăm đề xuất dự án đến từ các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã được nhận tài trợ từ Asia – Pacific Media Grants 2022 với dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa”.

Mục tiêu của dự án trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023:

  • Nâng cao năng lực, sự tham gia và lãnh đạo của các phóng viên nữ (đặc biệt là các phóng viên trẻ và dân tộc thiểu số) trong điều tra, đưa tin về ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa;

  • Tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu/nhà hoạt động môi trường và các cơ quan báo chí, truyền thông

Năm 2020, VSF là 1 trong 13 tổ chức của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhận được tài trợ của Asia – Pacific Media Grants. Dự án “Thanh niên vì Môi trường” đã được triển khai đó đến nay, và vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và hành động của hàng ngàn bạn trẻ và các bên liên quan khác như doanh nghiệp, báo chí, cơ quan nhà nước, và các tổ chức xã hội.

Asia – Pacific Media Grants 2022 là quỹ sáng kiến của Earth Journalism Network – một mạng lưới toàn cầu được thành lập từ năm 2004, nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông/báo chí về vấn đề môi trường. Asia – Pacific Media Grants tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo từ các mạng lưới của nhà báo, tổ chức truyền thông, tổ chức xã hội dân sự hoặc các tổ chức học thuật trên khắp châu Á và Thái Bình Dương để: Tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường, ví dụ như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, mất đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên; Tăng cường các kỹ năng, kiến thức và hợp tác tại quốc gia và khu vực để thúc đẩy hoạt động báo cáo về môi trường. Asia – Pacific Media Grants 2022 được nhận nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn từ Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Tin tức khác