Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hoàn thành “Hội thảo Tập huấn về Cơ chế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc”

23/11/2020 Thứ hai

Đại diện của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là 1 trong 14 tham dự viên đến từ 5 quốc gia được nhận học bổng toàn phần tham gia “Hội thảo Tập huấn về Cơ chế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc”.

VTVV

Đây là Hội thảo tập huấn do Trung tâm về Quyền con người Na Uy thuộc Đại học Oslo của Thụy Sĩ và Học viện Quyền con người và Luật Nhân đạo Quốc tế tại Geneva tổ chức từ 09-13/11/2020.

Nội dung chương trình được thiết kế đặc biệt cho các học giả và các nhà giáo dục khác có liên quan đến việc giảng dạy về các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc. Đại diện của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là 1 trong 14 tham dự viên đến từ 5 quốc gia được nhận học bổng toàn phần tham gia hội thảo tập huấn.

Tại đây, các tổ chức, chuyên gia đã trực tiếp chia sẻ về các nội dung liên quan đến Cơ chế Nhân quyền của LHQ như:

- Cơ chế nhân quyền của LHQ

- Tổng quan & Quan sát Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR)

- Hội đồng Nhân quyền LHQ và các Nghị quyết

- Các cơ chế khác của LHQ: Góc nhìn chuyên gia và kết nối với thực địa

- Các cơ quan của công ước: cơ sở pháp lý, hoạt động thực tiễn, hợp tác giữa các quốc gia và vai trò của NGOs

Trong những năm qua, Quỹ VTVV đã có nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em. Việc tham gia và hoàn thành hội thảo tập huấn ý nghĩa này là cơ hội để Quỹ tăng cường hơn nữa những thông tin, chính sách và cơ chế về nhân quyền của LHQ. Từ đó, Quỹ sẽ có những hoạt động phù hợp hơn và đáp ứng toàn diện hơn các tiêu chí về thúc đẩy quyền phụ nữ và quyền trẻ em của LHQ.