Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt báo cáo tham luận tại Hội thảo “Vận động đầu tư và tăng cường phối hợp liên ngành cho hoạt động của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng 2024 -2030 và tầm nhìn đến 2045”

27/12/2023 Thứ tư

Chiều 26/12/2023, đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã báo cáo tham luận tại Hội thảo “Vận động đầu tư và tăng cường phối hợp liên ngành cho hoạt động của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng 2024 -2030 và tầm nhìn đến 2045”, do Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức.

VSF

Tại Hội thảo, bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc VSF đã trình bày về vai trò và những nỗ lực của VSF trong việc kết nối, vận động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng chương trình Sữa học đường Quốc gia và Chương trình Bữa ăn học đường. Trong đó, bà Điệp đã chia sẻ về Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam (năm học 2020-2021). Đây là mô hình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai, có sự đồng hành vào cuộc của doanh nghiệp, VSF tham gia tư vấn về huy động nguồn lực.

Trên cơ sở đó, VSF đã đưa ra khuyến nghị về sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Dinh dưỡng học đường và đề cao vai trò của 3 nguồn lực quan trọng trong tổ chức bữa ăn học đường (bao gồm Phụ huynh học sinh - Nhà nước và các nguồn lực xã hội, ví dụ như doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ cá nhân).

Hội thảo có sự tham gia của Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành liên quan, đại diện các Viện dinh dưỡng khu vực, đại biểu địa phương và các tổ chức trong nước và quốc tế.

Tin tức khác