Khung thời gian hoạt động của Quỹ Sáng kiến năm nay sẽ thế nào nhỉ?

08/06/2020 Thứ hai

Hãy cùng tham khảo khung thời gian hoạt động của Quỹ Sáng kiến năm nay!

VTVV

- 30/5 - 10/7: QSK sẽ xem xét và phản hồi lại đề xuất trong vòng 3 ngày đến 1 tuần để nhóm chỉnh sửa các nội dung phù hợp với mục tiêu của dự án. Từ đó các sáng kiến sẽ được tư vấn kỹ thuật, tham gia quá trình nâng cao năng lực để hoàn thiện đề xuất

- 11/7 - 20/7: Các dự án sẽ được lựa chọn qua vòng sơ loại để tiến tới vòng phản biện

- 25/7 - 30/7: Trong vòng phản biện, các nhóm sáng kiến sẽ thuyết trình về ý tưởng của mình, từ đó ban giám khảo/ ban cố vấn sẽ đặt câu hỏi thảo luận, tranh biện cho các nhóm.

- 31/7: Công bố các nhóm nhận tài trợ và mức tài trợ từ Quỹ sáng kiến

- 31/7 - 31/12: Thực hiện dự án và báo cáo cuối dự án


Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” giai đoạn II được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch - Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.
► Thông tin chi tiết về Quỹ xem tại: shorturl.at/loS26
► Tải hồ sơ tại: https://bit.ly/2zQ9utx
► Thời hạn đăng ký: 17h00 (10/7/2020)
E: youth.vn@livelearn.org
P: 02437185930 (Ms. Ngọc)
W: http://khisachtroixanh.com/
F: www.facebook.com/MangLuoiTheHeXanh